Skrócona, przykładowa instrukcja instalacji Document Express Pro 4.1 z testowym Page Cartridge 250 stron

Pobranie Document Express Pro 4.1 i DjVu Browser Plugin 4.5

Zainstalowanie programów Document Express Pro 4.1

Zainstalowanie DjVu Browser Plugin 4.5

Rejestracja i instalacja Page Cartridge