Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego


 
Strona główna
 

Każda publikacja posiada ukrytą warstwę tekstową OCR. Również w każdej z nich zintegrowano miniatury graficzne kolejnych stron. Publikacje wyposażono w metadane (kilka atrybutów odpowiadających specyfikacji Dublin Core).

Niektóre spośród zaprezentowanych publikacji, jak dla przykładu kolejne zeszyty roczników 1945 oraz 1946 "Skarpy Warszawskiej" oraz Dzienniki Urzędowe Komisarza Cywilnego (1939), wyposażono na ich pierwszych stronach w znak wodny, którym jest logo biblioteki.

Z kolei publikacje "Senatorowie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego", "Kodex Napoleona" oraz dwie publikacje Alexandra Kraushara chronione są hasłem. Dostęp do tych publikacji posiadają jedynie czytelnicy, którzy podadzą określoną nazwę oraz hasło. W zależności od podanego hasła i nazwy użytkownika, z publikacji korzystać można w sześciu poziomach uprawnień. Przykładowym poziomem uprawnień jest uprawnienie, które pozwala zapoznać się publikacją, drukować jej zawartość, ale nie dopuszcza do jej pobrania ze strony internetowej, oraz nie pozwala kopiować ani fragmentu pojedynczej strony ani też warstwy tekstowej. Nazwą użytkownika z przykładowym poziomem uprawnień jest   BGWMPrint, a przyznane mu hasło to  Warsaw.

Dwutomowa publikacja "Warszawa" pióra Stefana Dziewulskiego oraz Henryka Radziszewskiego pozwala zapoznawać się z jej zawartością za pomocą hierarchicznego spisu treści w postaci rozwijanego drzewka.
Podobnie przygotowane zostały publikacje "Z archiwum architekta" Tomy I, II i III oraz Mapy, której autorem jest Józef Sigalin. W przypadku tej publikacji, nawigację po zawartości poza drzewkiem spisu - w tomie I - umożliwia również interaktywny trójstronicowy spis treści umieszczony na ostatnich jej stronach. Wszystkie cztery publikacje Józefa Sigalina dostępne są jedynie po podaniu kolejnego hasła, a dostępnego jedynie pracownikom biblioteki.


 

Zapraszamy do zapoznania się z tymi jakże ciekawymi i unikatowymi publikacjami


GB Soft, wrzesień-grudzień 2009