Dostojny Panie
Pan Prezydent Ignacy Mościcki przelał na
mnie w dniu dzisiejszym urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej.
Jestem świadom wielkiej odpowiedzialności, która
została mi przekazana w obliczu pełnej grozy
sytuacji jaka nad Polską zawisła. Rozumiem,
że tylko zespolonym wysiłkiem ludzi dobrej woli,
którzy z całą obywatelską i żołnierską szczerością
podadzą sobie ręce w tej tak ciężkiej chwili, ludzi
którzy byliby wobec Narodu i Świata wyrazem
zgody i jedności, można pomyśleć o podjęciu
pracy nad przyszłością Ojczyzny.
Cały mój wysiłek wytężyłem w tym kierunku, by w
w warunkach w jakich się znalazłem, najpełniej